Tepat hari ini, 17 Agustus 2020 merupakan peristiwa sejarah dan momentum sakral yang tak pernah dilupakan oleh masyarakat indonesia. Jiwa semangat senantiasa mengiringi langkah hati kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh negera tercita kita yaitu kemerdekaan .

Usia kemerdekaan yang ke -75 itu menandakan usia yang tidak mudah lagi, ibarat manusia, usia yang sudah sepuh, Usia yang lebih dari matang dan mapan dalam mengarungi bahtera kehidupan terkait persoalan ekonomi, sosial, politik dan pendidikan. 

Maka, apakah negara tercinta ini sudah termasuk golongan yang diatas? Tentu, masih banyak PR yang harus diselesaikan di negara kita, misalnya, kesenjangan ekonomi serta pendidikan , diskriminasi, penyimpangan, konflik horizontal, degradasi moral serta kasus korupsi agak masih menjadi bumbu sedap yang ada negera ini. Maka tidak heran jika istilah kata INDONESIA MAJU sebagai tema kemerdakaan pada tahun ini menjadi impian negara NKRI untuk berbenah serta merajut kemerdekaan dengan kebersamaan dalam bhinneka tunggal Ika.

Indonesia maju tidak sebatas harapan, namun realitas yang harus diwujudkan misalnya maju dalam berdemokrasi, maju dalam bertoleransi antar suku, agama dan ras, Maju dalam menenagakkan hukum dan berkeadialan, maju dalam aspek ekonomi, pendidikan serta sendi2 kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan asas pancila sebagai dasar pandangan hidup bangsa yang betul betul dilaksanakan demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Selamat Ulang Tahun ke -75 Republik Indonesia

Oleh: Farihul Muflihin,S.Pd
Guru MATSASURBA